โรงเรียนเศรษฐบุตร บำเพ็ญ

โรงเรียนของเรามีการพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยี อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น ห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย หรือ ระบบการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ แต่ โรงเรียนของเราก็ มิได้ลืม เรื่องของสิ่งแวดล้อม ยังคงมีโครงการมากมาย ที่ส่งเสริมทางด้าน เทคโนโลยี การบันเทิง กีฬา และ สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ รักโลกรักต้นไม้ โครงการ Setthabut award หรือโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย ส่วนเรื่องการเรียนการสอน ก็มีมากมาย เช่น มีการจัดทัศนศึกษาให้นักเรียน และ จ้างติวเตอร์จากนอกโรงเรียนมาสอนให้นักเรียน อีกด้วย
เห็นไหมละครับ แม้แต่โรงเรียนของเรา ก็ยัง คงอนุรักษ์ ธรรมชาติไปพร้อมกับ พัฒนาเทคโนโลยีของโรงเรียน ได้ แล้ว ทุก ๆ คน จะทำไม่ได้เชียวหรือ? ผมขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ขอบคุณครับ

เวปโรงเรียนของเรา
http://www.sbp.ac.th/